BANNER PAGE

Đề kháng cho bé

Những hành động giúp bé thông minh vượt trội (Phần 08)

Đề kháng cho bé

Những hành động giúp bé thông minh vượt trội (Phần 08)

Hãy mở ra trước mắt bé những bức tranh tươi đẹp về cuộc sống, có thể bức tranh về ruộng lúa, vườn hoa hay cảnh thành phố tấp nập,… Kể cho bé những câu chuyện đơn giản dễ hiểu xung quanh chủ đề bức tranh. Sau đó hỏi lại bé những câu hỏi như “Bé hãy chỉ đâu là bức tranh về ruộng lúa?,…

Xem thêm
Back To Top