Chính Sách Bảo Mật

a) Mục đích thu thập thông tin cá nhân;

Sữa Morinaga VN cam kết đảm bảo tính minh bạch khi thu thập và sử dụng thông tin nhận diện cá nhân (PII) được cung cấp bởi, hoặc được thu thập từ quý khách khi sử dụng các website, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

1) Chúng tôi thu thập Thông tin của Khách hàng chủ yếu phục vụ cho mục đích hỗ trợ, duy trì mối liên hệ với Khách hàng như:

a) Cung cấp các dịch vụ như thực hiện giao dịch (ví dụ: đặt trước, thực hiện yêu cầu thông tin hoặc điền thông tin đặt hàng.)

b) Duy trì liên lạc với Khách hàng, giải đáp các thắc mắc của Khách hàng liên quan đến Dịch vụ của các kênh thương mại điện tử.

c) Tiếp thị và thông tin đến quý khách liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cũng như các đối tác tiếp thị chiến lược của chúng tôi và các bên thứ ba đáng tin cậy khác cung cấp (tiếp thị và quảng cáo).

d) Thực hiện nghiên cứu thị trường thông qua các cuộc khảo sát để đáp ứng tốt hơn như cầu của quý khách, cải thiện tính hiệu quả của website, chất lượng dịch vụ khách sạn, nâng cấp các loại thông tin đa dạng, chiến dịch quảng cáo và/hoặc hoạt động khuyến mãi của chúng tôi.

2) Chúng tôi thu thập Thông tin để phục vụ cho các mục đích kiểm soát, nâng cao chất lượng Dịch vụ như:

a) Kiểm soát người truy cập, sử dụng Dịch vụ của Sữa Morinaga VN;

b) Phân tích và tối ưu hóa các Dịch vụ của Sữa Morinaga VN;

c) Nâng cao chất lượng Dịch vụ của Sữa Morinaga VN;

3) Ngoài những mục đích đề cập tại tiểu mục 3.1 và 3.2, Sữa Morinaga VN cũng có thể thu thập Thông tin để phục vụ các mục đích khác không trái với quy định pháp luật như: Đăng ký thẻ thành viên, phản hồi thắc mắc của khách hàng, theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền …

b) Phạm vi sử dụng thông tin;

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ Meiwa Japan Shop để cung cấp và thực hiện Dịch vụ cho Khách hàng. Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với Khách hàng dưới các hình thức như: gửi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn, thông tin về khuyến mãi và dịch vụ mới…

Chỉ những nhân viên phụ trách và/hoặc liên quan trực tiếp đến việc khai thác thông tin để làm cơ sở cung cấp, thực hiện Dịch vụ cho Khách hàng mới được cấp quyền truy cập vào thông tin cá nhân của Khách hàng.

c) Thời gian lưu trữ thông tin;

Dữ liệu thông tin cá nhân của quý khách sẽ được chỉ lưu giữ trong thời gian cần thiết cho mục đích mà Thông tin được thu thập hoặc theo yêu cầu của Hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành hoặc cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ từ Khách hàng hoặc dữ liệu không còn liên quan đến mục đích thu thập, xử lý ban đầu. Xin lưu ý rằng chúng tôi không thể xóa toàn bộ hồ sơ lịch sử dữ liệu trong một số trường hợp. Chẳng hạn: chúng tôi được yêu cầu giữ lại một số hồ sơ nhất định cho báo cáo tài chính và những lý do cần tuân thủ.

d) Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó;

Chúng tôi có thể chia sẻ hoặc buộc phải cung cấp thông tin cá nhân của Khách hàng cho bên thứ ba, bao gồm:

  • Cổng thanh toán điện tử cho giao dịch thanh toán bằng thẻ tín dụng an toàn
  • Dịch vụ Hosting
  • Nhà cung cấp dịch vụ email để gửi email cho quý khách liên quan đến dịch vụ đặt trước của quý khách. Các nhà cung cấp có thể gửi email liên quan đến thông tin tiếp thị nếu quý khách đã đồng ý nhận các bản tin đó và sẽ theo dõi một số chỉ số hiệu suất, chẳng hạn như tỷ lệ mở và tỷ lệ nhấp.
  • Đối tác quảng cáo có thể sử dụng địa chỉ email, thông tin cookie và các công nghệ theo dõi khác, chẳng hạn như pixel và ứng dụng web beacons, để thu thập thông tin về hoạt động của quý khách trên website của chúng tôi và các website khác để cung cấp cho quý khách các quảng cáo liên quan dựa trên hoạt động truy cập website và sở thích của quý khách.
  • Các đối tác kinh doanh, nhà cung cấp và nhà thầu phụ của chúng tôi, để thực hiện bất kỳ hợp đồng nào chúng tôi đã ký kết. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ dữ liệu của quý khách với các nhà phân tích và nhà cung cấp công cụ tìm kiếm hỗ trợ trong việc cải thiện website của chúng tôi.
  • Cung cấp cho Bên thứ ba hoặc cho cơ quan có thẩm quyền khi được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật hoặc Sữa Morinaga VN có cơ sở để tin tưởng rằng chúng tôi được ủy quyền hợp pháp hoặc được yêu cầu phải làm như vậy hoặc cần thiết phải làm như vậy để bảo vệ quyền, tài sản hoặc an toàn của chính Khách hàng hoặc của Sữa Morinaga VN, nhân viên và người dùng khỏi việc sử dụng gian lận, lạm dụng, không phù hợp hoặc trái pháp luật các dịch vụ của chúng tôi.
  • Để phát triển hoạt động kinh doanh hoặc trong trường hợp bất khả kháng Sữa Morinaga VN có thể phải thực hiện tổ chức lại, chuyển nhượng, giải thể hoặc phá sản công ty, trường hợp này các đơn vị kế thừa, nhận chuyển nhượng của Sữa Morinaga VN có thể sẽ tiếp nhận Thông tin của Khách hàng để thay thế Sữa Morinaga VN tiếp tục cung cấp, thực hiện Dịch vụ với Khách hàng.
  • Các bên khác khi có sự đồng ý hoặc theo hướng dẫn của Khách hàng.

đ) Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình;

  • Lê Mây: 9-9A Nơ Trang Long, phường 7, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Lazada: Tầng 19, Tòa nhà Saigon Centre – Tháp 2, 67 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  • Shopee: Tầng 4-5-6, Tòa nhà Capital Place, số 29 đường Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
  • Tiki: 52 Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Sendo: Tầng 5, Tòa nhà A, Vườn Ươm Doanh Nghiệp, Lô D.01, Đường Tân Thuận, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

e) Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin.

  • Lazada: Mục Tài khoản trên website hoặc ứng dụng của sàn, hoặc liên hệ hotline tư vấn: 1900 6509.
  • Shopee: Mục Tài khoản trên website hoặc ứng dụng của sàn, hoặc liên hệ hotline tư vấn: 1900 1221.
  • Tiki: Mục Tài khoản trên website hoặc ứng dụng của sàn, hoặc liên hệ hotline tư vấn: 1900 6035.
  • Sendo: Mục Tài khoản trên website hoặc ứng dụng của sàn, hoặc liên hệ hotline tư vấn: 1900 6000.
Back To Top