Giao Hàng & Nhận Hàng

a) Các phương thức giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ;

Tùy vào các sàn thương mai điện tử khác nhau mà sẽ có các phương thức giao hàng và cung ứng khác nhau, nhưng sẽ có 3 lựa chọn tiêu biểu: Giao hàng tiêu chuẩn, Giao hàng tiết kiệm và Giao hàng hỏa tốc

b) Thời hạn ước tính cho việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ, có tính đến yếu tố khoảng cách địa lý và phương thức giao hàng;

Từ 1- 8 ngày, phụ thuộc vào hình thức giao hàng mà khách hàng lựa chọn, vị trí nhận hàng và vị trí hàng hóa được lưu trữ (kho của sàn thương mại điện tử hoặc kho của nhà cung cấp).

c) Các giới hạn về mặt địa lý cho việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ, nếu có.

Không.

Lưu ý: Trường hợp phát sinh chậm trễ trong việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ, thương nhân, tổ chức, cá nhân phải có thông tin kịp thời cho khách hàng và tạo cơ hội để khách hàng có thể hủy hợp đồng nếu muốn.

Back To Top